Waarom Geestdrift Festival?

CheeseWorks-0264

Nederland heeft de grootste festivaldichtheid ter wereld. Tussen al dat festivalgeweld verscheen in 2013 een nieuw, scherp, inhoudelijk en progressief festival over zingeving, schoonheid en engagement: Geestdrift. Geestdrift onderscheidt zich door haar kritische programmering rondom sociale en actuele thema’s, door eigenzinnige kunst en muziek en door een gezamenlijke zoektocht naar geloofstradities en zingeving.

Het Geestdrift Festival ontstond vanuit de behoefte aan een vrijplaats om binnen alle kunst, snedige dichters en artiesten, pittige discussies en geestverruimende lezingen, een plek te geven aan de eeuwenoude kerkelijke tradities en theologische kennis. Niet vanuit een behoefte om de kerk nieuw leven in te blazen maar juist omdat binnen deze traditie zoveel verbinding en schoonheid ligt die vergeten dreigt te worden.

Iedereen is druk. Je bent druk met je studie, baantje, je relaties, kinderen en natuurlijk je carrière. De meeste mensen concluderen dat er te weinig tijd is voor schoonheid, zingeving, stilte, kunst en contemplatie. Maar gebrek aan tijd betekent niet dat er geen behoefte is aan dergelijke kritische verdieping en bezinning. Het Geestdrift Festival daagt haar bezoekers uit tot een persoonlijke zoektocht naar zingeving, schoonheid en engagement. En om, zoals een van de inspirators, professor en lekendominicaan Erik Borgman het goed formuleerde: ‘Jezelf weer te ontdekken als bron van traditie’.

Daarom trekken elk najaar de geestdriftigen richting de prachtige Janskerk in Utrecht om daar verrast, ontroerd, geraakt en ontwapend te worden. Dus: Laat de geest in je los en zorg dat je erbij bent.

Het geestdrift Festival – Janskerk Utrecht

0 replies on “Waarom Geestdrift Festival?”