Stichting Dialoog maakt Geestdrift Festival mede mogelijk

Zonder de broodnodige subsidies kan het Geestdrift Festival niet bestaan. We zijn dan ook bijzonder PastedGraphic-2blij met Stichting Dialoog Stg Dialoog Oprichtingdie dit jaar het festival mede mogelijk maakt.

Stichting Dialoog is een klein particulier subsidiefonds dat bijdraagt aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving. Dialoog is een oefening in burgerschap, waarin mensen stem moeten krijgen om hun rechten op te eisen, maar ook de verantwoordelijkheid nemen om anderen, ook tegenstanders, te horen en te begrijpen.
Stichting Dialoog bestaat sinds 1984. Klaas van Oosterzee schreef bij de oprichting een brief aan de toekomst. Dertig jaar later is de wereld om ons heen drastisch veranderd. De Berlijnse Muur is gevallen, aan Apartheid kwam een einde, het internet ontstond. Migratie heeft de Nederlandse samenleving onherroepelijk veranderd, Nederland zal het thuis blijven voor burgers met heel verschillende etnische en religieuze achtergronden. Meer dan ooit is het van belang om samen te leven: Om te horen, te luisteren, te spreken. Meer dan ooit is er behoefte aan zinvolle dialoog.

 

dialoog-brief

 

0 replies on “Stichting Dialoog maakt Geestdrift Festival mede mogelijk”