Het is niet goed dat de mens alleen zij

Afgelopen Geestdrift Festival konden bezoekers deelnemen aan het fotoproject ‘Het is niet goed dat de mens alleen zij’. In een tijd waarin polarisatie en individualisering in toenemende mate als problematisch worden ervaren, hebben we ons tijdens het festival laten inspireren door de tekst uit het tweede hoofdstuk van Genesis waar staat “Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken”.  Onder begeleiding van fotograaf Heidi de Gier en documentairemaker Mila Haak maakten de bezoekers tijdens het festival foto’s die te samen een prachtig fotokunstwerk in de Noorderkapel vormden. 

Dit project is mogelijk gemaakt door de Vermeulen Brauckman Stichting. 

0 replies on “Het is niet goed dat de mens alleen zij”